16 იან 2020 18:18 2876

"მიშას დას­დევ­დნენ, ას­ფალ­ტი ვჭა­მო­თო? რა­ტომ არ ყვი­რი­ან ახლა - ნაძ­ვის ხე ვჭა­მო­თო?"

 

მსა­ხი­ო­ბი დი­მიტ­რი ტა­ტიშ­ვი­ლი, "ამბებთან" საუბრობს:

“მიგ­რძვნია, რომ ჩემი პო­ზი­ცი­ის გამო და­ვიბ­ლო­კე. პირ­და­პირ არ უთ­ქვამთ ამის გამო გე­უბ­ნე­ბით უარს თა­ნამ­შრომ­ლო­ბა­ზეო, მაგ­რამ რამ­დე­ნი­მე პრო­ექ­ტი არ შედ­გა. მა­გა­ლი­თად, წლე­ბის წინ და­მი­რე­კეს თბი­ლი­სო­ბას თუ წა­იყ­ვან­თო, იმ მო­მენ­ტში არ მე­ცა­ლა და ვუ­თხა­რი ცოტა ხან­ში და­მი­რე­კეთ-მეთ­ქი და აღარ და­მი­რე­კეს. იმ „სის­ხლი­ა­ნი 9 წლის“ მან­ძილ­ზე ყო­ველ­თვე მქონ­და 4-5 და­უ­გეგ­მა­ვი სა­მუ­შაო, 2012 წლის მერე მო­იკ­ლო ასეთ­მა საქ­მე­ებ­მა, რად­გან “ოც­ნე­ბის” სა­წი­ნა­აღ­მდე­გო ფილ­მე­ბი გა­ვახ­მო­ვა­ნე. ის შე­მო­სა­ვა­ლი მე აღარ მაქვს. შე­საძ­ლოა, დამ­თხვე­ვაა, მაგ­რამ თე­ატ­რშიც მხო­ლოდ ერთ ახალ სპექ­ტაკლში მი­ვი­ღე მო­ნა­წი­ლე­ო­ბა. ასე­თი დამ­თხვე­ვე­ბი არ ხდე­ბა.

ლე­ვან წუ­ლა­ძე არის ჩვე­ნი სამ­ხატ­ვრო ხელ­მძღვა­ნე­ლი, თით­ქმის ყვე­ლა სპექ­ტაკლში ვი­ყა­ვი მას­თან, მაგ­რამ ფაქ­ტია, 2012 წლის შემ­დეგ არც ერთ სპექ­ტაკლში არ ვარ. შე­საძ­ლოა, ეს მისი შე­მოქ­მე­დე­ბი­თი ხედ­ვაა. 

ერთ-ერთი გა­და­ცე­მი­დან და­მი­რე­კეს, სტუმ­რად მობ­რძან­დით და თან თა­ნა­წამ­ყვა­ნი იყა­ვი­თო, მაგ­რამ არ შე­მიძ­ლია, ვი­ღა­ცამ ყურ­ში მი­თხრას, ეგ არ თქვა. არი­ან ადა­მი­ა­ნე­ბი, ვინც ფიქ­რობს, თუ თა­ვად და მისი ახ­ლობ­ლე­ბი კარ­გად იქ­ნე­ბი­ან, ქვე­ყა­ნაც კარ­გად იქ­ნე­ბა. ასე­ვე არის ადა­მი­ა­ნე­ბის მე­ო­რე კა­ტე­გო­რია, ვინც პი­რი­ქით ფიქ­რობს, თუ ქვე­ყა­ნა კარ­გად იქ­ნე­ბა, თა­ვა­დაც კარ­გად იქ­ნე­ბა, მე მე­ო­რე კა­ტე­გო­რი­ას მი­ვე­კუთ­ვნე­ბი. მიშა სა­ა­კაშ­ვილს დას­დევ­დნენ სუ­შის რა­ტომ ჭამ­სო, ას­ფალ­ტი ვჭა­მო­თო? რა­ტომ არ ყვი­რი­ან ახლა ნაძ­ვის ხე ვჭა­მო­თო? თუ შად­რე­ვა­ნი ფუ­ფუ­ნე­ბაა, 996 ათას ლა­რად ნა­ყი­დი უშნო ნაძ­ვის ხე არაა ფუ­ფუ­ნე­ბა? ეს და­საშ­ვე­ბია, რად­გან კა­ლამ თქვა?”

“ამბები”