რეკლამა - 577 999 996; რედაქტორი - 577435553
alia.qronika@gmail.com
აკადემქალაქი, მ. ალექსიძის ქ. მე-4 კორპ.